http://www.izmirabigem.com

Το İzmir ABIGEM (Επιχειρησιακό Κέντρο της ΕΕ στην Τουρκία, Σμύρνη), έχει καθιερωθεί το 2002 ως κοινό σχέδιο της ΕΕ και TOBB (η Ένωση των Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας). Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ μέχρι τον Μάρτιο του 2006. Με την ολοκλήρωση του έργου και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τη μορφή μιας ιδιωτικής εταιρείας με πλήρη βιωσιμότητα. Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι η TOBB (Η Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας), EBSO (Περιφερειακό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αιγαίου), Εμπορικό Επιμελητήριο της Σμύρνης, Σύλλογοι και άλλα επιμελητήρια και ενώσεις επιχειρήσεων Εξαγωγέων του Αιγαίου. Το İzmir ABIGEM προσφέρει δημιουργικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε προβλήματα διαχείρισης των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών με τις μορφές της κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση του ανταγωνισμού εξουσίας και της οικονομικής δραστηριότητας τους. Οι κύριοι τομείς των υπηρεσιών περιλαμβάνουν Ανάπτυξη Εξαγωγών, Κοινοπραξίες εξαγωγής και διεθνοποίηση σε γενικές γραμμές, Μάρκετινγκ, Σχεδιασμό Διοίκησης, Συμβουλευτικό Σχεδιασμό, Χρηματοοικονομικά, Εκπαίδευση, Ταμεία της ΕΕ και Συμπλέγματα Ανάπτυξης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σε 217 ΜΜΕ, πάνω από 8000 συμμετοχές από 2063 ΜΜΕ έχουν έως 322 προγράμματα κατάρτισης έχουν πραγματοποιηθεί. Το Izmir ABIGEM μπορεί να παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης και παροχής συμβουλών για την είσοδο στην αγορά της Τουρκίας προς τις ξένες εταιρείες, με κοινή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα, όπως της ΕΕ, το UNDP κ.λπ., και την παροχή ειδικών για τα εθνικά και διεθνή προγράμματα ξένων οργανισμών.

 

http://makroconsult.com.tr

MAKRO is a management development and consulting company providing tailor-made consulting services to SMEs and large enterprises active in various sectors. The company founded in 1984 and today has a large network of clients and strategic partners in multinational scope. Range of services provided to SMEs; strategic management, internationalization and business planning. MAKRO has developed and implemented a unique entrepreneurship and business idea development methodology for individuals who wish to start their effective and sustainable businesses. By relying on its expertise in the these fields, the company has participated a number of EU funded vocational education projects (in Life Long Learning-LLP and Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA in Turkey) in the recent years which mainly targeting; organisational capacity building and skill development of key staff in SMEs, mainly in the areas of export, successful intergenerational transfer of business, basic skill development via mobile learning methods.

www.action.gr

Η Action Synergy A.E. είναι ένας οργανισμός έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής προϊόντων γνώσης,  η οποία συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη τεχνολογιών εκπαίδευσης , μεθοδολογιών κατάρτισης και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων e-learning. H Action Synergy A.E. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από την ίδρυση της στο 1987. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει ως εταίρος ή ως συντονιστής σε πάνω από 30 ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα (www.action.gr/projects). Οι βασικοί τομείς γνώσης της Action Synergy Α.Ε. περιλαμβάνουν : Ανάπτυξη μεθοδολογιών μάθησης, ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, ανάπτυξη σεμιναρίων με την χρήση e-learning, μαθήματα και διδακτικές ενότητες εξ αποστάσεως μάθησης, διάδοση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανάλυση μαθησιακών αναγκών, ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και λίστα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. 

 

Η Ε.Α.Σ.Κ.Ι είναι Ελληνικός Συνεταιρισμός ο οποίος  δημιουργήθηκε με τη συνένωση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλλονίας & Ιθάκης, του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Σκάλας Κεφαλλονιάς, του Ζωοτροφικού Συνεταιρισμού Διλινάτα Κεφαλλονιάς, του Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Χαβδάτα Κεφαλλονιάς και του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών Ιθάκης. Τώρα διαθέτει περισσότερα από 600 ενεργά μέλη. Η Ε.Α.Σ.Κ.Ι. έχει επενδύσει στις νέες τεχνολογίες και  υποβάλλει αιτήσεις για περισσότερους από 3000 καλλιεργητές για να λάβουν τις ετήσιες επιχορηγήσεις τους  από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για τις φυτικές, ζωικές και μελισσοκομικές δραστηριότητες τους.

Έχει δυο ελαιουργεία στα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης και  συγκεντρώνει το ελαιόλαδο που παράγεται με συμβατική ή με βιολογική καλλιέργεια. 

Έχει  νόμιμο κωδικό από το Υπουργείο Γεωργίας για το εργοστάσιο εμφιάλωσης πιστοποιημένου ελαιολάδου  και αυτή τη στιγμή ασχολείται με τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου εμφιάλωσης της ώστε να μπορέσει να επεκτείνει τις πωλήσεις της στις ξένες αγορές.

Επίσης, διατηρεί  τρία καταστήματα στο Αργοστόλι στην Κεφαλλονιά: α) λίπανση του χώματος, φυτοφάρμακα και εξαρτήματα για τη συλλογή ελαιολάδου, β) φαρμακείο ζώων και γ) παραδοσιακά συνεταιριστικά ελληνικά προϊόντα και μαζί με δύο γεωπόνους και ένα κτηνίατρο παρέχει συμβουλές στους  καλλιεργητές της Κεφαλλονιάς και της  Ιθάκης για θέματα που αφορούν τις  καλλιέργειες τους.

 

www.svimed.eu

H SVI.MED. δημιουργήθηκε για την υποστήριξη των διαδικασιών της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής, μέσω ενεργούς συνεργασίας με οργανισμούς και τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, ώστε να υλοποιηθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης εντός τους Ευρωπαϊκού Μεσογειακού χώρου. 

Τομείς τεχνογνωσίας :

- Βιώσιμη Ανάπτυξη

- Οικονομία και Περιβάλλον

- Βιομηχανική οικολογία (σχέση μεταξύ παραγωγικών δραστηριοτήτων, υπαλλήλων και περιβάλλοντος)

- Προστασία και Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικοί και περιβαλλοντικοί πόροι

- Προστασία και αξιοποίηση πολιτιστικών στοιχείων

- Εναλλακτική ενέργεια

- Στήριξη της διεθνοποίησης της επιχείρισης

- Στήριξη της συνεργασίας και της ανάπτυξης

- Εκπαίδευση και Καινοτομία

 

Σχετικά με την Κατάρτιση και την Καινοτομία η Svimed έχει διαχειριστεί πολλά είδη δραστηριοτήτων :

Το 2012 και το 2013, στα πλαίσια του προγράμματος Agriponic, η Svimed οργάνωσε 4 σεμινάρια για την «Καινοτομία σε καλλιέργειες  χωρίς  χώμα- την αεροπονική» σε συνεργασία με θεσμικούς  και ιδιωτικούς φορείς.

Το 2011, στα πλαίσια του προγράμματος “Agro environmed” και με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Σικελίας (PSTS), την “Τεχνοπεριβαλλοντική πλατφόρμα για τον τομέα των αγροτικών προϊόντων στη Μεσόγειο», η Svimed υλοποίησε δραστηριότητες υποστήριξης εταιριών του τομέα οινοποιίας και  στην ανάλυση των ορθών πρακτικών και παραγωγικών τεχνολογιών με χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση. 

Επίσης, με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Σικελίας (PSTS), η Svimed υλοποίησε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και προώθησης για την ενίσχυση των σταφυλιών που προέρχονται από οικολογική συγκομιδή για βιομηχανική χρήση.

Το 2010, η Svimed παρείχε υπηρεσίες και στήριξη  στο πρόγραμμα που αφορά την «Εκπαίδευση προσωπικού στην Δημόσια Διοίκηση στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας» το οποίο ολοκληρώθηκε το 2012 με την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης στη διαδικασία εφαρμογής της Local Agenda 21. 

 

www.eurosc.eu/en

Η Eurosuccess Consulting, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που στοχεύουν στις ανάγκες των σύγχρονων Κυπριακών επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε θέματα όπως καινοτομία και τεχνολογία. Η EUROSUCCESS αναγνώρισε από τα πρώτα βήματα λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα η EUROSUCCESS παρέχει ένα πλήθος υπηρεσιών στο Δημόσιο τομέα, καθώς και στον Ιδιωτικό Τομέα της Κύπρου. Έχει αρχίσει επίσης να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσω ενός επιτυχημένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, το οποίο βασίζεται στη έντονη προηγούμενη εμπειρία του ιδρυτή της.

Η EUROSUCCESS στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και στην εξέλιξη της ομάδας της η οποία θα δώσει την ευκαιρία να βελτιωθεί ο επιστημονικός τομέας των εξειδικευμένων γνώσεων της.

Η Eurosuccess συμμετέχει τώρα σε 16 Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης & ERASMUS + - σε ένα από αυτά σαν συντονιστής, καθώς επίσης είναι και ένας από τους αξιολογητές για τον Εθνικό Οργανισμό της Κύπρου και το Νορβηγικό Ταμείο,  που απευθύνονται σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Επίσης, Η Eurosuccess Consulting είναι μέλος του : Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εκπαίδευσης Φυλακισμένων (EPEA), του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις βασικές δεξιότητες στη Σχολική Εκπαίδευση (KeyCoNetNetwork), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κύπρου (CCCI), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων της Κύπρου (ΟΕΒ), και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λευκωσίας (NCCI).

Η φιλοσοφία της Eurosuccess Consulting ασπάζεται τις παρακάτω τέσσερις αρχές : Εκτελώ, Ελέγχω, Βελτιώνω, Επανασχεδιάζω. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Eurosuccess στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων  της που αφορούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός είναι πιστοποιημένο με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο εξετάζει και αξιολογεί το σύστημα σε τακτική βάση.

 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Find Us Easily