Το ελαιόλαδο είναι το βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής και οι χώρες γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ελαιολάδου στον κόσμο. Το ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της εξαγωγικής δραστηριότητας των εν λόγω χωρών στο γεωργικό τομέα. Ωστόσο, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στη διεθνή αγορά προς τα βιολογικά προϊόντα και υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη η παραγωγή από την πλευρά των μεσογειακών παραγωγών να είναι σε θέση να ταιριάζει με αυτή την ανάγκη.

Το βιολογικό ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, με υψηλή αξία σε σύγκριση με άλλους τύπους ελαιολάδου και είναι πιστοποιημένο από τους αρμόδιους φορείς ποιότητας σε κάθε κράτος μέλος. Για να είναι σε θέση να παράγουν και να πωλούν με επιτυχία βιολογικό ελαιόλαδο, υπάρχει ανάγκη για την υποστήριξη της κατάρτισης των φορέων παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου, τα μέλη των γεωργικών συνεταιρισμών και των διαχειριστών των εταιρειών που εργάζονται για τη μετατροπή των συμβατικών μορφών παραγωγής πετρελαίου στην παραγωγή του ελαιόλαδο μέσω της βιολογικής γεωργίας. Η ανάπτυξη της ικανότητας των οργανισμών αυτών στην παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία βιολογικού ελαιολάδου είναι ο κύριος στόχος του έργου ECOLIVE.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Find Us Easily