Η κύρια ομάδα-στόχος και οι τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι παραγωγοί ελαιολάδου στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές των χωρών εταίρων. Αυτοί οι παραγωγοί είναι η πιο σημαντική ομάδα-στόχος του έργου διότι αντιπροσωπεύει τους τελικούς δικαιούχους, τους ανθρώπους που πρόκειται τελικά να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου. Μια άλλη ομάδα-στόχος είναι τα μέλη του γεωργικού συνεταιρισμού και τα στελέχη των εταιρειών παραγωγής, οι οποίοι πρόκειται να εκπαιδευτούν για να γίνουν εκπαιδευτές των παραγωγών ελαιολάδου μέσω της χρήσης του υλικού του έργου και των πόρων.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Find Us Easily