Έρευνα

Οι τίτλοι, παιδαγωγικές και δομή του περιεχομένου της εκπαίδευσης θα βασιστεί σε μια ολοκληρωμένη έκθεση έρευνας και στην έρευνα πεδίου που θα διεξαχθεί σε όλες τις χώρες των εταίρων. Η ολοκληρωμένη έκθεση της έρευνας θα προσδιορίσει τις ανάγκες κατάρτισης των ελαιοπαραγωγών για την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ & ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ

Το έργο πρόκειται να επωφεληθεί από τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ψηφιακών μεθόδων με στόχο να προσφέρει στους αγρότες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μαθήματα χωρίς να είναι κατ 'ανάγκη σε θέση του μαθήματος μέσω του υπολογιστή τους ή μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το Έργο ECOLIVE προσφέρει κατάρτιση που καλύπτει όλες τις φάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου από τη διαχείριση του εδάφους, την λίπανση, τη συγκομιδή, την πιστοποίηση, την εμπορία, την επισήμανση και την εξαγωγή.

 

Το Έργο ECOLIVE στοχεύει να εκπαιδεύσει τους παραγωγούς ελαιολάδου και των μελών των γεωργικών συνεταιρισμών στην παραγωγή, πιστοποίηση και εμπορία βιολογικού ελαιολάδου μέσω ψηφιακών σύγχρονων μεθόδων. Η εκπαίδευση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα στην Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο.

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + Στρατηγικές Συνεργασίες για το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

4
ΧΩΡΕΣ
230
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
6
ΕΤΑΙΡΟΙ
12
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Κατά την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, διοργανώθηκε στη Σμύρνη η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ECOLIVE. Ο οικοδεσπότης της 1ης συνάντησης των εταίρων ήταν ο οργανισμός Izmir Abigem που είναι και ο συντονιστής του Έργου. Οι εταίροι έχουν συναντηθεί ο ένας τον άλλον για πρώτη φορά και είχαν την ευκαιρία να οργανώσει την ερευνητική φάση του έργου και να αποσαφηνίσει όλα τα στάδια του έργου για όλη τη διάρκεια του έργου.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΣ

Αν παράγετε ήδη βιολογικό ελαιόλαδο, θα είμαστε πολύ ευτυχείς να διαφημίσετε δωρεάν τα προϊόντα σας στην ιστοσελίδα μας. Γίνετε μέλος του δικτύου μας με την αποστολή στοιχείων για τον οργανισμό σας και τα προϊόντα σας στον πιο κάτω σύνδεσμο euprograms@action.gr και θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και θα μεταφραστεί σε 4 γλώσσες (αγγλικά, τουρκικά, ελληνικά και ιταλικά).

Online Casino Österreich Legal in 2024

In 2024, online casinos in Austria remain legal, offering players a safe and regulated environment to enjoy their favorite games. With strict licensing requirements in place, players can trust that the games are fair and their personal information is secure. Austrian gambling laws continue to evolve to ensure that online casinos operate responsibly and in accordance with regulations.

For those looking to enjoy the excitement of online casino games in Austria, Casino Online Österreich is a top choice. With a wide selection of games, secure payment options, and a user-friendly interface, players can easily navigate the site and find their favorite games. Additionally, Casino Online Österreich offers generous bonuses and promotions to enhance the gaming experience for players.

As the online casino industry in Austria continues to grow, players can expect to see more innovations and advancements in the coming years. With a focus on player safety and responsible gaming, online casinos in Austria will continue to provide a fun and entertaining experience for players while adhering to strict regulations. Visit Casino Online Österreich for a top-notch online gaming experience. 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Find Us Easily