- Προετοιμασία και διαχείριση του εδάφους του ελαιώνα και διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.

- Οργανική λίπανση του ελαιώνα.

- Φυτοπροστασία του ελαιώνα. Μέτρα προστασίας κατά των παρασίτων και ασθενειών.

- Τεχνικές Συγκομιδής και μεταφοράς.

- Η παραγωγή του ελαιολάδου με φυσικές μεθόδους σε κατάλληλη θερμοκρασία χωρίς τη χρήση χημικών διαλυτών.

- Η συσκευασία, η συντήρηση και η μεταφορά του βιολογικού ελαιολάδου.

- Η επισήμανση του βιολογικού ελαιολάδου.

- Εξαγωγή Βιολογικού Ελαιόλαδου.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Find Us Easily